كابلNYCY

كابلNYCY

معرفی اجمالی محصول

كابلNYCY
جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

قطر

خارجي

ضخامت

غلاف

تعداد و قطر هادي هم مركز

ضخامت

عايق

مشخصات هادي

سطح

مقطع

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

(A)

(Ω/Km)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

 

(mm)

-

-

(mm²)

5/18

26

1/12

 

5/12

8/1

3/0 * 20

8/0

1

RE

5/1/ 5/1*3

25

34

41/7

 

5/13

8/1

4/0 * 20

8/0

1

RE

5/2/ 5/2 *3

33

44

61/4

 

5/15

8/1

5/0 * 20

1

1

RE

4 / 4 * 3

 

42

56

08/3

 

7/16

8/1

6/0 * 20

1

1

RE

6 / 6 * 3

57

75

83/1

 

19

8/1

8/0 * 20

1

1

RE

10 / 10 * 3

75

98

15/1

 

22

8/1

8/0 * 30

1

7

RM

16 / 16 * 3

102

129

727/0

 

26

8/1

1 * 30

2/1

7

RM

25 / 25 * 3

127

157

524/0

 

29

8/1

1 * 42

2/1

7

RM

35 / 35 * 3

5/18

26

1/12

 

3/13

8/1

3/0 * 20

8/0

1

RE

5/1/ 5/1*4

25

34

41/7

 

3/14

8/1

4/0 * 20

8/0

1

RE

5/2/ 5/2*4

33

44

61/4

 

5/16

8/1

5/0 * 20

1

1

RE

4 / 4 * 4

 

42

56

08/3

 

18

8/1

6/0 * 20

1

1

RE

6 / 6 * 4

57

75

83/1

 

5/20

8/1

8/0 * 20

1

1

RE

10 / 10 * 4

75

98

15/1

 

24

8/1

8/0 * 30

1

7

RM

16 / 16 * 4

102

129

727/0

 

5/28

8/1

1 * 30

2/1

7

RM

25 / 25 * 4

127

157

524/0

 

5/31

8/1

1 * 42

2/1

7

RM

35 / 35 * 4

 

موارد كاربرد :  استفاده در شبكه هاي فشار ضعيف داخل يا خارج ساختمان و زيرزمين، در صورتيكه احتمال ضربات مكانيكي وجود نداشته باشد.

نمایش بیشتر

آدرس كارخانه: جاده امام رضا بعد ازپليس راه شريف آباد شهرك صنعتي عباس آباد بلوارابن سينا خيابان ششم خيابان هدهد پلاك ١٤٠٩

تلفن کارخانه: ٣٦٤٢٧٣٦٨

آدرس: تهران - لاله زار جنوبی - پاساژ بهار - طبقه همکف - پلاک 1/19

تلفن : 33930429 - 33932151

فکس: 33932151

ایمیل : info@zeytooncable.com

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید.