کابل کواکسیال 75 اهم

كابل هاي كواكسيال 75 اهم

معرفی اجمالی محصول

كابل هاي كواكسيال 75 اهم

بر اساس استاندارد  JIS C3501

 

ولتاژ تست

تضعيف در 10MHz

ظرفيت خازني در 1KHz

مقاومت الكتريكي هادي در °c20

قطر خارجي

ضخامت روكش

قطر روي شيلد

تعداد و قطر هادي بيروني (شيلد)

قطر عايق شده
ضخامت عايق

قطر تابيده هادي

تعداد و قطر هادي

نوع كابل

(V)

Db/km

nF/km

(Ω/Km)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(xmm-)

 

1000

96

4±69

346

0/4 ± 2/9

0/4

2/1

(0/1*5) *16

1/6

0/67

0/26

0/26×1

1.5C-2V*

1000

52

4±69

145

0/5 ± 4

0/5

3

(0/12*6) *16

2/4

1

0/4

0/4×1

2.5C-2V

1000

42

3±67

91/4

0/5 ± 4/5

0/8

3/8

(0/14*5) *24

3/1

1/3

0/5

0/5×1

3C-2V

1000

42

3±67

256

0/5 ± 4/5

0/8

3/8

(0/14*5) *24

3/1

1/3

0/5

0/5×1

3C-2V CS*

1000

48

3±67

100

0/5 ± 4/5

0/8

3/8

(0/14*5) *24

3/1

1/28

0/54

0/18×7

3C-2V S

1000

25

3±67

25/3

0/5 ± 6/6

0/7

5/2

(0/14*5) *24

4/5

1/77

0/95

0/95×1

4.5C-2V

1000

27

3±67

35/9

0/5 ± 4/7

0/9

5/6

(0/14*7) *24

4/9

2/05

0/8

0/8×1

5C-2V

1000

27

3±67

35/9

0/5 ± 3/8

1

6/3

(0/14*7) *24

دو لايه

4/9

2/05

0/8

0/8×1

5C-2W

1000

22

3±67

20/7

0/5 ± 4/10

1/1

8/2

(0/18*8) *24

7/3

3/05

1/2

0/4×7

7C-2V

1000

18

3±67

13/1

0/6 ± 13

1/3

10/4

(0/2*10) *24

9/4

3/95

1/5

0/5×7

10C-2V

 

* هادي فوق بايد فولاد با روكش مس با شد كه در كابلهاي فوق با مس خالص توليد شده
   موارد كاربرد :   استفاده در شبكه هاي دوربين هاي مدار بسته و  تلويزيون و ماهواره و سيستم هاي انتقال تصوير .

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر
DNN