فرم استخدام گروه صنعتی زیتون

شرکت سیم و کابل زیتون جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند نیروهای متخصص نظیر اپراتور دستگاه اکسترودر، استرندر و غیره می باشد.

Loading
  • Filename
    Status
    Size