گالری

کلیپ ویدیویی خط تولید شرکت سیم و کابل زیتون

 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران_ آبان ماه ۱۴۰۲

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران_ آبان ماه ۱۴۰۲

 • نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران
 • تهران
 • سالن ۳۱A, میلاد 
 • غرفه شماره ۳۳۶
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - آبان 1401

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - آبان 1401

 • نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران
 • تهران
 • سالن ۳۱A, میلاد 
 • غرفه شماره ۳۳۶
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - آبان ماه ۱۴۰۰

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - آبان ماه ۱۴۰۰

 • نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران
 • تهران
 • سالن میلاد ۳۱
 • غرفه شماره ۲۰۶
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران _ دی ماه 1399

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران _ دی ماه 1399

 • نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران
 • تهران
 • سالن شماره 41
 • غرفه شماره 326

سیم و کابل زیتون

تولیدکننده‌ی برتر سیم و کابل با کیفیت