كابلهاي قدرت چهار رشته اي

كابلهاي قدرت چهار رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابلهاي قدرت چهار رشته اي

با عايق و غلاف  (NYY) PVC،   1 / 6/0 كيلوولت

بر اساس استانداردهاي   ISIRI 3569-1  -  IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

 

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

 

قطر

خارجي

 

ضخامت

غلاف

 

ضخامت

عايق

 

مشخصات هادي

سطح

مقطع

 

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

18/5

26

12/1

245

13/5

1/8

0/8

7

RM

1/5*4

25

34

7/41

310

14

1/8

0/8

7

RM

2/5*4

34

44

4/61

440

16/5

1/8

1

7

RM

4*4

43

56

3/08

560

18

1/8

1

7

RM

6*4

60

75

1/83

775

20

1/8

1

7

RM

10*4

80

98

1/15

1000

22/5

1/8

1

7

RM

16*4

106

128

0/727

1530

56/5

1/8

1/2

7

RM

25*4

131

157

0/524

1980

29/5

1/9

1/2

7

RM

35*4

159

185

0/387

2230

30

1/9

1/4

19

SM

50×4

202

228

0/268

3100

33

2

1/4

19

SM

70×4

244

275

0/193

4150

38

2/2

1/6

19

SM

95×4

282

313

0/153

5135

40

2/2

1/6

37

SM

120×4

324

353

0/124

6420

46

2/4

1/8

37

SM

150×4

371

399

0/0991

7920

48

2/5

2

37

SM

185×4

436

464

0/0754

10200

59/5

2/9

2/2

37

SM

240×4

 

موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر