كابلهاي قدرت چهار رشته اي

كابلهاي قدرت چهار رشته اي

معرفی اجمالی محصول

كابلهاي قدرت چهار رشته اي

با عايق و غلاف  (NYY) PVC،   1 / 6/0 كيلوولت

بر اساس استانداردهاي   ISIRI 3569-1  -  IEC 60502-1

 

جريان مجاز

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

 

وزن تقريبي

يك كيلومتر كابل

 

قطر

خارجي

 

ضخامت

غلاف

 

ضخامت

عايق

 

مشخصات هادي

سطح

مقطع

 

در هوا

در زمين

تعداد

رشته ها

نوع هادي

(A)

(A)

(Ω/Km)

(Kg)

(mm)

(mm)

(mm)

-

-

(mm²)

5/18

26

1/12

245

5/13

8/1

8/0

7

RM

5/1*4

25

34

41/7

310

14

8/1

8/0

7

RM

5/2*4

34

44

61/4

440

5/16

8/1

1

7

RM

4*4

43

56

08/3

560

18

8/1

1

7

RM

6*4

60

75

83/1

775

20

8/1

1

7

RM

10*4

80

98

15/1

1000

5/22

8/1

1

7

RM

16*4

106

128

727/0

1530

5/26

8/1

2/1

7

RM

25*4

131

157

524/0

1980

5/29

9/1

2/1

7

RM

35*4

159

185

387/0

2230

30

9/1

4/1

19

SM

50×4

202

228

268/0

3100

33

2

4/1

19

SM

70×4

244

275

193/0

4150

38

2/2

6/1

19

SM

95×4

282

313

153/0

5135

40

2/2

6/1

37

SM

120×4

324

353

124/0

6420

46

4/2

8/1

37

SM

150×4

371

399

0991/0

7920

48

5/2

2

37

SM

185×4

436

464

0754/0

10200

5/59

9/2

2/2

37

SM

240×4

 

موارد كاربرد :  جهت كابل كشي داخل ساختمان و كانال، خارج ساختمان، زيرزمين، پستهاي برق صنعتي شامل كارخانجات و نيروگاه ها، شبكه هاي تغذيه شهري، مشروط بر اينكه از ضربات مكانيكي محفوظ باشد.

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر