كابل-هاي-كواكسيال-50 اهم

كابل هاي كواكسيال 50 اهم

معرفی اجمالی محصول

كابل هاي كواكسيال 50 اهم

بر اساس استاندارد  JIS C3501

 

ولتاژ تست

تضعيف در

10MHz

ظرفيت خازني در

1KHz

مقاومت

الكتريكي هادي در °c20

قطر خارجي

ضخامت روكش

قطر روي شيلد

تعداد و قطر

 هادي بيروني

(شيلد)

قطر عايق شده
ضخامت

عايق

قطر تابيده هادي

تعداد و قطر هادي

نوع كابل

(V)

Db/km

nF/km

(Ω/Km)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(xmm-)

 

300

85

5±104

110

0/4 ± 2/9

0/4

2/1

(0/1*5) *16

1/6

0/53

0/54

0/18×7

1.5D-2V

1000

45

5±100

35/9

0/5 ± 4/3

0/5

3/3

(0/12*7) *16

2/7

0/95

0/8

0/8×1

2.5D-2V

1000

47

4±100

33/3

0/5 ± 5/3

0/8

3/7

(0/14*5) *24

3

1/02

0/96

0/32×7

3D-2V

1000

27

4±100

11/7

0/5 ± 7/3

0/9

5/5

(0/14*7) *24

4/8

1/7

1/4

1/4×1

5D-2V

1000

27

4±100

11/7

0/5 ± 8

0/9

6/2

(0/14*7) *24

دو لايه

4/8

1/7

1/4

1/4×1

5D-2W

1000

20

4±100

5/13

0/5 ± 1/11

1/2

8/7

(0/18*8) *24

7/8

2/7

2/4

0/8×7

8D-2V

1000

14

4±102

2/67

0/6+ ± 13/1

1/2

10/7

(0/2*10) *24

7/9

3/4

2/9

2/9×1

10D-2V

 

موارد كاربرد : استفاده در شبكه هاي دوربين هاي مدار بسته و تلويزيون و ماهواره و سيستم هاي انتقال تصوير .

نمایش بیشتر

نام
ایمیل
نظر
DNN